Verbijstering - en hoop

Kernwapenprogramma's van 15 landen bestudeerd. Twee jaar lang. In 10  vind je betrokkenheid Belgische bedrijven. Tot op vandaag. Ook op Vlaams niveau. Schokkend. Met een lichtpunt: het draagvlak voor kernwapens in de wereld brokkelt heel snel af. Met wel nog pijnpunt Iran-Israël.